วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขศรีสะเกษ ประชุมเครือข่ายผลักดัน พรบ.วิชาชีพสาธารณสุข


วันที่ 17 ธันวาคม  2554 ที่โรงแรมพรหมพิมาน ศรีสะเกษ สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขศรีสะเกษ ประชุมเครือข่ายผลักดัน พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข ทำ Rodmap พรบ.วิชาชีพสาธารณสุข เราจะเดินหน้าในทิศทางใด เพื่อลูกหลาน หมออนามัย......ยุคต่อไป ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ประวิ  อ่ำพันธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่าย ฯ และมีท่านปิ่น นันทะเสน นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขศรีสะเกษ กล่าวรายงาน

ได้รับความสนใจจากหมออนามัย นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จาก รพ.สต.  สสอ. รพช. สสจ. จากจังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี สุรินทร์จำนวนมากพอสมควร......วิทยากร...กำลังใจจาก...สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขส่วนกลาง ท่านไพศาล บางชวด และทีมงาน....ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย..และ.ดร.สุรชาติ ณหนองคาย ที่ปรึกษา พร้อม สส.ปวีณ แซ่จึง
ทุกย่างก้าว มีความหมาย เส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ 98 ปีที่ผ่านมา หมออนามัยยังไม่มีที่ยืน ลายเส้น ในสายวิชาชีพ จาก สุขศาลา...สำนักงานผดุงครรภ์.....สถานีอนามัย...สู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล............
พวกเราจะทำให้สำเร็จ....เพื่อคุณภาพมาตรฐานบริการประชาชน..ระดับรากหญ้า...จะได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน....เพื่อคุณภาพชีวิต สุขภาพดีของพี่น้องชาวไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น